Nieuws

Stichting Hart voor Bonaire organiseert de Hartweek 2015

De Hartweek gaat op Bonaire van start op zaterdag 14 november aanstaande, met een symposium dat als thema ‘voeding en hart en vaatziekten heeft. De volgende dag, 15 november, organiseert de Stichting Hart voor Bonaire een 1/8 triathlon. Tevens presenteert de Stichting haar nieuwe website waarop naast de gebruikelijk te verwachten informatie ook een overzicht te vinden is van de locaties van alle AED’s op Bonaire. Vanaf maandag 16 tot en met vrijdag 20 november zal elke ochtend in de verschillende gezondheidscentra in de wijken, informatie worden gegeven over het voorkomen van hart- en vaatziekten en de mogelijkheden voor het volgen van een BLS/AED cursus, door vrijwilligers van de Stichting Hart voor Bonaire en Professor Henk ter Keurs, cardioloog.

Op 14 november aanstaande zal om half 9  in de ochtend het startsein worden gegeven voor een symposium voor medici en paramedici met als onderwerp ‘voeding en hart- en vaatziekten’.  Het symposium zal gehouden worden in de collegezaal van het Ziekenhuis aan de Kaya L.D. Gerharts. Voor inschrijving en nadere informatie kunnen geïnteresseerden zich wenden tot svrutaal@fundashonmariadal.org.

Op 15 november organiseert de Stichting Hart voor Bonaire, in de middag, een 1/8 triathlon. Start en Finish en wissels gebeuren op het terrein van Plaza Resort Bonaire. 1/8 triathlon houdt in dat er eerst 500 meter wordt gezwommen, daarna wordt er 20 kilometer gefietst, met als afsluiting een hardloopwedstrijd over 5 kilometer. Zowel individuele sporters als teams kunnen deelnemen aan deze triathlon. De opbrengst van het evenement komt, na aftrek van de kosten die zo laag mogelijk worden gehouden, mede dankzij de sponsoren, volledig ten goede aan de Stichting Hart voor Bonaire. De Stichting zorgt voor waterposten, en alle deelnemers ontvangen een t-shirt. De eerste drie individuele inschrijvers en het eerste team van drie personen dat inschrijft krijgt een mooie roestvrijstalen bidon. Er zijn mooie prijzen voor de verschillende categorieën.

De volledig vernieuwde website van de Stichting heeft nu ook een duidelijk overzicht van de locaties waarop AED’s zijn geplaatst. Met een AED kunnen omstanders het leven redden van een persoon die een hartstilstand ondergaat. Het gebruik ervan is eenvoudig en er staan duidelijke instructies op het apparaat. Echter, om het goed te kunnen gebruiken, en om kunstmatige beademing toe te kunnen dienen, totdat de professionele hulpdiensten arriveren, zou iedereen een reanimatie cursus en een cursus voor het juiste gebruik van een AED moeten volgen. Voor beiden kan iedereen (individueel, of groepen en bedrijven) terecht bij de Stichting Hart voor Bonaire.

Het zou natuurlijk nooit zover hoeven te komen dat iemand gereanimeerd moet worden: preventie van hartproblemen staat daarom bij de Stichting voorop. In dat kader zal maandag 16 tot en met vrijdag 20 november dagelijks van 10:30 tot 12:00 uur een informatiestand van de Hartstichting staan in telkens een ander bario gezondheid centrum. Op www.hartvoorbonaire.org zal het definitieve schema binnenkort bekend worden gemaakt. Tijdens deze bezoeken kunnen concrete vragen worden gesteld over het voorkomen van hart- en vaatziekten, en daarnaast is er informatie beschikbaar over de mogelijkheden voor het volgen van een BLS/AED cursus.  In deze cursus wordt geleerd hoe een hartstilstand herkend kan worden, wat als eerste gedaan moet worden, hoe te reanimeren, in welk tempo, en hoe de AED moet worden aangesloten en bediend.

De stichting Hart voor Bonaire werkt samen met de Hartstichting Nederland en de Curaçao Hartfoundation, met als doelstelling  het geven van onderwijs in het leren van reanimatie, het geven van instructie van het gebruik van een AED, alsmede het opzetten van een Preventie programma ter voorkoming van hartfalen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Stichting Hart voor Bonaire via de website: www.hartvoorbonaire.org .

Hartweek 2014

De eerste hartweek op Bonaire kan een groot succes genoemd worden. De doelstellingen van de Fundashon Hart voor Bonaire zijn tweeledig: informatie verschaffen over hart en vaatziekten, alsmede het geven van voorlichting over preventie. Daarnaast het bevorderen van het creeren van zogenaamde 6 minute safe gebieden. In het kader van de eerste doelstellingen werden er bezoeken gebracht aan de doktersposten in de diverse bario’s.

Medewerkers van HvB, vergezeld van een cardioloog, gaven daar antwoord op allerhande vragen van en over hartpatienten. De laagdrempeligheid en de ongedwongen wijze waarop men zijn of haar hartproblemen kon bespreken werden als zeer aangenaam ervaren. Veelvuldig werd gevraagd wanneer er een herhaling zou komen. Vooralsnog is afgesproken dat tijdens de Hartweek van 2014 in november een zelfde tour zal worden georganiseerd.

Daarnaast zijn er contacten gelegd met mensen in de bario welke een AED gebruikers cursus willen volgen. De Rotaryclub Bonaire heeft daartoe een AED ter beschikking gesteld. In Rincon zullen de medewerkers van de MCB bank een zelfde training van de instructeurs van HvB gaan krijgen en zal MCB gaan zorgdragen voor een AED in deze bario. Het blijkt dat er grote belangstelling is voor deze cursussen en de resultaten zijn inmiddels zichtbaar in het straatbeeld.