AED-LOCATIE

Bonaire AED map

De Stichting Hart Voor Bonaire kan niet instaan voor de juiste werking van de betreffende AED’s als genoemd in de MAP. Indien u nieuwe AED locaties ontdekt, kunt u die per email doorgeven aan de stichting. Deze map is en blijft in ontwikkeling.